Thanh xuân vườn trường trong mơ

Giấc mơ lần này có một b.ước.tiến mới. Thay vì tự trấn an bản thân bằng câu thần chú “chỉ có thể là mơ”, mình đã dõng dạc tuyên bố với chúng bạn: “Tới tuổi này chuyện bài tập còn nghĩa lý gì nữa. Thể nào cũng có một trong số các cậu giải được hết 30 câu, tớ chỉ việc chép lại là xong.”

Thanh xuân vườn trường trong mơ — Miomie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.