The worlds

Đây là đề bài tôi nhận được:

« The worlds – Em đang sống ở đâu và tôi đang sống ở đâu ? Mọi câu chuyện đều cần hình ảnh, vì vậy tôi vẽ cho mình bức hình của em. Nhưng chúng ta thực sự biết những gì về nhau ? Thế giới của em ảnh hưởng đến thế giới của tôi như thế nào? Và ngược lại? Còn thế giới mà chúng ta dựng nên từ cái nhìn chung ? »

Từ chủ đề trên, hãy kể một câu chuyện từ 1 đến 4 trang giấy, khổ A4 hoặc A3.

Tôi đã vẽ 2 trang khổ A3, bằng bút lông:

untitled_panorama1untitled_panorama2

Tôi sẽ còn vẽ tiếp 2 trang nữa. Không biết có bạn nào đủ kiên nhẫn theo dõi hết 2 trang truyện không lời này của tôi. Nếu có, theo bạn thì có gì trong chiếc hòm châu báu mà cậu bé đang mơ ?

Advertisements