The worlds

Đây là đề bài tôi nhận được:

« The worlds – Em đang sống ở đâu và tôi đang sống ở đâu ? Mọi câu chuyện đều cần hình ảnh, vì vậy tôi vẽ cho mình bức hình của em. Nhưng chúng ta thực sự biết những gì về nhau ? Thế giới của em ảnh hưởng đến thế giới của tôi như thế nào? Và ngược lại? Còn thế giới mà chúng ta dựng nên từ cái nhìn chung ? »

Từ chủ đề trên, hãy kể một câu chuyện từ 1 đến 4 trang giấy, khổ A4 hoặc A3.

Tôi đã vẽ 2 trang khổ A3, bằng bút lông:

untitled_panorama1untitled_panorama2

Tôi sẽ còn vẽ tiếp 2 trang nữa. Không biết có bạn nào đủ kiên nhẫn theo dõi hết 2 trang truyện không lời này của tôi. Nếu có, theo bạn thì có gì trong chiếc hòm châu báu mà cậu bé đang mơ ?

Advertisements

Sách cũ ngõ xưa

Truyện ngắn của tôi đã đăng trên Tuyển tập Áo Trắng số tháng 5.2016, chủ đề “Thiên đường tuổi thơ”, minh họa của Kim Duẩn.

Vì đọc lại thấy sến quá nên mắc cỡ không dám đăng toàn văn ở đây. Chỉ dám khoe hình chụp trang báo.

Sách cũ 0-1

Sách cũ 2

Sách cũ 3